Medeni Hukuk

Türk Medeni Kanunu Kapsamında Özel Boşanma Sebepleri

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri 161 ile 166. maddeler aralığında düzenlenmiştir. Medeni Kanun’un 161 ile 165. maddeleri aralığında düzenlenen; zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığı özel boşanma sebeplerini oluşturmakta olup, sınırlı sayıdadırlar. Bununla birlikte; evlilik birliğinin sarsılması (TMK madde 166/1-2), eşlerin anlaşması (TMK madde 166/3) ve fiili ayrılık (TMK madde 166/4) ise genel boşanma nedenlerini oluşturmaktadır. Makalemizde Medeni Kanun’un 161… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş:

Yasal Temsilcinin Menfaati ile Küçüğün veya Kısıtlının Menfaatinin Çatışması Durumunda Temsil Kayyımı Atanması

Genel Olarak Temsil kayyımlığını gerektiren hallerin başında; küçüğün/kısıtlının ve yasal temsilcinin menfaatlerinin çatışması halinde, küçüğün/kısıtlının menfaatlerinin korunması amacıyla temsil kayyımı atanması hususu yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 426. Maddesinde yasal temsilci olan veli ile küçük arasında menfaat çatışması olduğunda, küçüklerin temsili için temsil kayyımı atanması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 426. Maddesi: “Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya resen temsil kayyımı atar:1. Ergin bir kişi, hastalığı,… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: