Avukatın Mesleki Faaliyeti Dışındaki Ticari Faaliyetinin Kapsamı

A. Avukatın Mesleki Faaliyeti Dışındaki Ticari Faaliyetinin Kapsamı A.1. Avukat; Avukatlık Kanunu 12. madde uyarınca ticari şirkette ortak olabilir, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık yapabilir. Avukatlık Kanunu 12/f maddesinde: “Anonim, limitet, kooperatif şirketleri ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklığın avukatlıkla bağdaşan işlerden olduğu” belirtilmiştir. Bu hükme istinaden avukat bir ticari şirkette (anonim, limited, kooperatif) ortak (kurucu ortak da dahil) olabilir, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: