4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’ un “Hakim Durumun Kötüye Kullanılması” başlıklı 6. maddesi, bir veya birden fazla teşebbüsün mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanmasını yasaklamaktadır. 4054 Sayılı Kanun’ un 6. maddesinin 1. fıkrası: “Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.” Söz konusu kanun… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: