Yasal Temsilcinin Menfaati ile Küçüğün veya Kısıtlının Menfaatinin Çatışması Durumunda Temsil Kayyımı Atanması

Genel Olarak Temsil kayyımlığını gerektiren hallerin başında; küçüğün/kısıtlının ve yasal temsilcinin menfaatlerinin çatışması halinde, küçüğün/kısıtlının menfaatlerinin korunması amacıyla temsil kayyımı atanması hususu yer almaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 426. Maddesinde yasal temsilci olan veli ile küçük arasında menfaat çatışması olduğunda, küçüklerin temsili için temsil kayyımı atanması gerektiği hususu düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 426. Maddesi: “Vesayet makamı, aşağıda yazılı olan veya kanunda gösterilen diğer hallerde ilgilisinin isteği üzerine veya resen temsil kayyımı atar:1. Ergin bir kişi, hastalığı,… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: