İcra Hukuk Mahkemesinden Alınan Yetki ile Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası

Paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu denir. Bu yazımızda yalnızca İcra Hukuk Mahkemesi’nden alınan yetki ile açılan ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları hakkında bilgi verilecektir. A. İİK 121. Madde Düzenlemesinin Açıklanması: İcra ve İflas Kanunu’nun “Paraya Çevirmenin Diğer Tarzı. İştirak Halinde Mülkiyet Hisseleri” başlıklı 121. Maddesi: “Bir intifa hakkı veya taksim edilmemiş bir miras veya bir… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: