Serap Dinler - Avukatlık & Arabuluculuk Themis Görseli

Hakkımızda

Serap Dinler Avukatlık & Arabuluculuk Bürosu; hukukun çeşitli alanlarında dava takibinin yanı sıra, olası uyuşmazlıkları en aza indirmek hedefiyle etkin ve çözüm odaklı danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti de sunmaktadır. Gerekli görülen alanlarda Türkiye’nin farklı illerindeki hukuk büroları ile koordineli olarak ve akademik kadrolardan görüş alarak çalışmaktadır.


Serap Dinler

Avukat & Arabulucu

Eğitim:

 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi

Üyelikler:

 • Nevşehir Barosu
  Av. Arb. Serap DİNLER; Avukatlık Ruhsatnamesini Ankara Barosundan alarak uzun süre Ankara’da avukatlık mesleğini icra etmiş olup, şu an Nevşehir Barosuna kayıtlı olarak Nevşehir’de avukatlık mesleğini sürdürmektedir.
 • Türkiye Barolar Birliği
 • Arabuluculuk Daire Başkanlığı Arabulucular Sicili
 • Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı Uzlaştırmacı Sicili

Sertifika, Sempozyumlar ve Plaketler:

 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen “Sermaye Piyasası Kurulu Eğitim Semineri Programı” Katılım Sertifikası
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından düzenlenen “İMKB Uygulamalı Öğrenci Eğitim Programı” Katılım Sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Enerji Hukuku Sertifika Programı
 • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uzlaştırmacı Eğitim Programı” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı “Uzlaştırmacı Belgesi”
 • Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Temel Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen “İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Banka ve Finans Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “Tüketici Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenen “Ticaret Hukuku Genel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı – Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen “İnşaat Hukuku Özel Uzmanlık Alanı Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “Bilirkişilik Temel Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi tarafından düzenlenen “İş Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişilik Eğitimi” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve Nevşehir Barosu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen “CMK Uygulamaları ve Uzlaştırma Eğitim Semineri” Katılım Sertifikası
 • Nevşehir Valiliği tarafından düzenlenen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Sempozyumu” Katılım Sertifikası
 • Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Hukuk Fakülteleri Öğrencilerinin Gözüyle Türkiye’de Hukuk Eğitimi Paneli” Katılım Plaketi
 • Ankara Barosu – Yayın Alt Kurulu faaliyetleri kapsamında Plaket
 • 7th Annual Session of Model United Nations Turkey Conference – Certificate of Participation
 • 4th Anual Session of EuroAsia MUN Conference – Certificate of Participation
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Girişimcilik” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Toplululuk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı” Katılım Sertifikası
 • Joven Academia Kişisel Gelişim Zirvesi “Beden Dili ve Diksiyon” Katılım Sertifikası

Yabancı Diller:

 • İngilizce
 • Almanca

 

MESLEKİ DAYANIŞMA İÇİNDE BULUNDUĞU OFİSLER

Ankara Ofisi:

Av. Şahika ONARLI: Ankara Barosu – Çankaya/Ankara

Balıkesir Ofisi:

Av. Özge VAROL: Balıkesir Barosu – Merkez/Balıkesir

Muğla Ofisi:

Av. Merve DEMİRAY: Muğla Barosu – Fethiye/Muğla

Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Şirketlerin kurulması, işletilmesi, tasfiyesi
 • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu İşlemleri
 • Şirket Birleşmeleri, Tip Değiştirmesi ve Devri
 • Şubelere ilişkin tüm hukuki faaliyetler
 • Haksız Rekabet
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması ve ticari sözleşmelerin her aşamasında danışmanlık
 • Ortaklık ve Kredi Anlaşmaları
 • İmtiyaz, Bayilik ve Acentelik Sözleşmeleri
 • Kıymetli evrak, çek, senet alacakları ile ilgili uyuşmazlıklar
 • Ticari ihtilafların uzlaşma veya dava yoluyla çözüme kavuşturulması
Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

 • İnşaat projelerinin hukuki zemininin oluşturulması
 • Kat Karşılığı, Arsa Payı Karşılığı veya Hasılat Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin hazırlanması, idari başvurular ve izinlerin alınması hususlarında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Gayrimenkul alım-satımına ilişkin sözleşmelerin hazırlanmasında ve bu sözleşmelere ilişkin ihtilafların çözümünde danışmanlık ve avukatlık hizmeti
 • Kamulaştırma, El Atmanın Önlenmesi, Ecrimisil ve İstirdat Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları (İzale-i Şuyu)
 • İpotek ile Rehin Tesisi ve Fekki İşlemleri
 • Kentsel Dönüşüm alanında hukuki danışmanlık hizmetleri
 • Tapu İptali ve Tescil Davaları
 • İhaleler
 • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların takibi ve çözümlenmesi
İş Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

 • Şirketlerin iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • İş hukukuna ilişkin tüm uyuşmazlıklarda gerek şirketler gerekse de gerçek şahıslar yönünden avukatlık ve danışmanlık hizmeti
Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

 • Aile Hukuku:
  • Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
  • Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmeleri
  • Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Tedbir Kararları
  • Boşanmadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
  • Mal Rejimi Davaları
  • Nafaka Davaları
  • Velayet Davaları
  • Yurtdışında verilen boşanma kararlarının Tanıma ve Tenfizi Davları
 • Miras Hukuku:
  • Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davaları
  • Muris Muvazaası
  • Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları
  • Mirasçılık Belgesinin Alınması, Mirasçılıktan Çıkarma Davaları, Mirastan Feragat Davaları
  • Miras Sözleşmeleri, Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları
 • Kişiler Hukuku
 • Eşya Hukuku alanlarında hukuki uyuşmazlıkların çözümü, dava takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi
Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Soruşturma süreçlerinin başlangıcından kovuşturma aşamasının sonuçlandırılmasına kadar, Yargıtay aşamasında yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvurularında danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunulması.

İdare Hukuku

İdare Hukuku

 • İdari uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi, idari davaların takibi
 • 3194 Sayılı İmar Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 2492 Sayılı Kamulaştırma Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4046 Sayılı Özelleştirme Yasasından doğan uyuşmazlıklar
 • Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Devlet İhale Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • Bankacılık Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • 4283 Sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar
 • Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan doğan uyuşmazlıklar
 • İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanundan doğan uyuşmazlıklar gibi pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmeti sunulması
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

 • Tazminat ve Alacak Davaları
 • Trafik kazalarından doğan davalar
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan doğan davalar
 • Satım ve hizmet sözleşmelerinden doğan davalar
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Müvekkillerin talepleri doğrultusunda çeşitli alanlarda sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmeden doğan borçların yerine getirilmemesi ile sözleşmenin feshedilmesi hallerinden doğan uyuşmazlıklarda dava takibi ve danışmanlık hizmeti sunulması.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklere uygunluğun denetlenmesi ile uyuşmazlıkların çözümü konusunda gerek üretici ve sağlayıcılara gerekse de tüketicilere avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Abonelik sözleşmeleri, ayıplı hizmet, ayıplı mal, haksız şart, kredi kartı sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri ve tüketici hakem heyetine yansıyan sorunlarda dava takibi ve danışmanlık hizmeti sunulması
Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Gerçekleştirilen faaliyetlerin vergisel sorumluluğu bakımından hukuki danışmanlık verilmesi, vergisel uyuşmazlıkların çözümü, Vergi mevzuatından kaynaklanan davaların takibi ile danışmanlık hizmeti verilmesi.

Bilişim ve Elektronik Haberleşme Hukuku

Bilişim ve Elektronik Haberleşme Hukuku

Mevzuata uygun işlemler ve projeler gerçekleştirilmesi hususunda hukuki danışmanlık ile bilişim ve elektronik haberleşme hukuku alanında her türlü uyuşmazlıkların çözümünde avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

Makaleler

İletişim


  Yasal Uyarı

  Bu internet sitesinde bulunan bilgiler, Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kuralları ve yürürlükteki Avukatlık Kanunu uyarınca sadece bilgi amaçlı olarak temin edilmektedir. Bu internet sitesinde yer alan bilgiler reklam veya diğer bir ticari amaca hizmet etmemektedir ve bu amaçlarla veya Türkiye Barolar Birliği'nin meslek kurallarına aykırı herhangi diğer bir amaçla kullanılamaz; hiçbir şekilde hukuki tavsiye ya da görüş teşkil etmez, bunların yerine geçmez ve güncel hukuki gelişmeleri yansıtmayabilir. Site aracılığı ile tarafımıza gönderilen bilgi, belge ve talepler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. Bu internet sitesinde yer alan bilgilerden ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde verilen bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri işlem ve eylemlerden sorumluluk kabul edilmemektedir.