Koronavirüs (Covid-19) Salgınının İş Sağlığı ve Güvenliği ile İş Kazası Bakımından Değerlendirilmesi

Covid-19, bilinen adıyla “Koronavirüs”ün kısa sürede dünya üzerinde çok geniş bir alanı etkilemesi ve ülkemizde de hızla yayılması ile birlikte; ülke genelinde alınan önlemler uyarınca, işverenler de işyerleri bakımından çeşitli ve benzer uygulamalara geçmektedirler. Bu kapsamda işverenlerin işyerlerinde salgına yönelik alması gereken önlemler gündeme gelmektedir. Makalemizde; koronavirüs sebebiyle işverenlerin alması gereken önlem ve tedbirler ile işçinin çalışmaktan kaçınma hakkından bahsedilecek, işçinin koronavirüs salgınına yakalanması halinde bu hususun iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konuları incelenecektir. 1.… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş:

İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

Mobbing kavramı; işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik bir biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışları ifade eder. Mobbing ile temel olarak işçinin korunması ve gözetilmesi borcu ihlal edilmektedir. İşyerinde psikolojik taciz kavramı Türk mevzuatına ilk kez Borçlar Kanunu ile girmiştir. Borçlar Kanunu’ nun “İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417. maddesinde yer alan: “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun… [devamını okumak için tıklayınız]

Bu sayfayı paylaş: